Zonnepanelen en VVE’s

Mogelijkheden voor uw VVE en haar bewoners:

 1. Is het dak van uw gebouw geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?
 2. Welke mogelijkheden of beperkingen staan er in de splitsingsakte?
 3. En welke installatie is dan het meest geschikt?
 4. Hoeveel – en vooral welke – panelen moeten we dan aanschaffen?
 5. Hoe zit het dan met de garanties op kwaliteit en opwekking? 
 6. En hebben we dan wel de juiste meter?
 7. Hebben we hier als VvE genoeg geld voor?
 8. Voor welke subsidies komen we in aanmerking?
 9. Of vereist dit een eenmalige bijdrage  van de leden of een lening door de VvE?
 10. Of zijn er nog andere mogelijkheden denkbaar, zoals leasing e.d.?

Wat zijn de mogelijkheden?

Er bestaan momenteel 3 opties om zonnepanelen aan te schaffen voor leden van een VvE:

 1. Zonnepanelen die stroom leveren voor de VvE

 2. Zonnepanelen die stroom leveren voor de leden van de VvE

 3. Zonnepanelen die stroom regelen via een regeling uit het Energieakkoord 2014

De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren en betekent dat meerdere huishoudens onder hetzelfde dak wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een appartementencomplex of een flat. Woningbezitters hebben daarbij wel een huis gekocht, maar zijn in principe ‘slechts’ eigenaar van de grond onder de woning. Het complete pand is vaak via verschillende aktes opgedeeld in losse appartementen. Dit maakt de eigenaar van een van de woningen automatisch lid van een VvE, samen met meerdere eigenaren. De VvE bepaalt in dat geval samen wat er gebeurt met gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw. Hieronder vallen ook het dak en eventuele zonnepanelen.

Mogelijkheden voor uw VVE

Is het dak van uw gebouw geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen? Welke mogelijkheden of beperkingen staan er in de splitsingsakte? Welke installatie is voor uw dak het meest geschikt? Hoeveel en welke panelen dienen te worden aangeschaft en zijn de best- en meest economische oplossing? Welke omvormer geeft de beste specificaties? Hoe zit het met de garanties op kwaliteit en opwekking? Welke type aansluiting is er aanwezig in het gebouw? Hebben we een geschikte meter voor teruglevering? Voor welke subsidies komt de VVE in aanmerking? Kortom, een hoop vragen vooraf waar Schone-Energie BV u graag in bijstaat.

 1. Zonnepanelen die stroom leveren voor de VvE

Een appartementencomplex verbruikt energie die gebruikt wordt door alle leden van de VvE. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lift in het gebouw en de lampen in de gang. Zonnepanelen die stroom leveren voor de gehele VvE zorgen ervoor dat dergelijke voorzieningen energie ontvangen. De omvormer komt in dit geval terecht in een gezamenlijke meterkast. Het voordeel van deze optie is dat de servicekosten voor gemeenschappelijke stroom geleidelijk lager of volledig wegvallen.

Wat levert een zonnepaneleninstallatie u op?

Deze vraag is alleen te beantwoorden als u inzicht heeft in de huidige energiewetgeving en de kostprijsopbouw van een kilowattuur (KWh). U betaalt het energiebedrijf voor de geleverde stroom in uw woning/ gebouw en de netbeheerder voor het transport van de stroom naar de woningen.

De prijs die u betaalt aan het energiebedrijf is afhankelijk van het verbruik. Onderstaande tabel toont de opbouw van een gemiddelde kilowattuurprijs met de vastgestelde schalen van belastingtarieven voor zakelijke aansluitingen.

Verbruik (kWh) Leveringstarief (excl. btw) Energiebelasting (excl. btw) Opslag (ODE)

Totale prijs (excl. btw)

Totale prijs (incl. btw)
< 10.000 € 0,07 € 0,09863 € 0,0189 € 0,1875 € 0,2269
10.001 – 50.000 € 0,07 € 0,05337 € 0,0278 € 0,1512 € 0,1829
50.001 – 10.000.000 € 0,07 € 0,01421 € 0,0074 € 0,0916 € 0,1108

Tabel: kosten energiebedrijf per kilowattuur (KWh) 2019.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een VvE die minder dan 10.000 KWh gebruikt daarvoor gemiddeld € 0,2269 per Kwh betaalt. Dit uiteraard afhankelijk van het energiecontract en de keuze van de energieleverancier. De grotere Vve’s gebruiken doorgaans meer dan 10.000 KWh per jaar. Voor het deel boven de 10.000 KWh betalen zij een lagere energiebelasting. In de 2e schijf € 0,05337 (excl. btw) per KWh in plaats van € 0,09863 (excl. btw) per KWh. Daardoor betaalt de VvE voor elektriciteit boven de 10.000 KWh slechts € 0,1829 (incl. btw) in plaats van € 0,2269 (incl. btw) per KWh. Naarmate het verbruik hoger is, blijft de leveringsprijs per KWh gelijk, maar de energiebelasting wordt veel lager. Bij een hoger verbruik neemt het financiële voordeel om zelf stroom op te wekken dan ook sterk af.

Schone-Energie BV berekend voor uw VvE of een zonnepanelen systeem rendabel genoeg is voor uw VvE. Dit aan de hand van een gemiddelde terugverdientijd op basis van uw eventueel aangeleverde energietarieven.

 1. Zonnepanelen die stroom leveren aan de leden van de VvE

Een tweede optie: zonnepanelen die stroom leveren voor onderlinge leden (de verschillende woningen) van de VvE. Hierbij schaffen bewoners van een complex de zonnepanelen zelf aan. Bedenk wel: het is de taak van de VvE om te beslissen dat bewoners ook persoonlijk gebruik mogen maken van panelen op het gebouw. Een meerderheid van de stemmen van de VvE is noodzakelijk.

 1. Zonnepanelen die stroom regelen via een regeling uit het Energieakkoord 2014

Een derde optie is het gebruik van zonnepanelen via een aparte regeling uit het Energieakkoord van 2014. Het Energieakkoord heeft toen een belastingvoordeel bepaald voor leden van een VvE. Worden er zonnepanelen op het dak van het gezamenlijke complex gebouwd? Dan mag u 7,5 cent (exclusief btw) aan energiebelasting terugvragen. Het is ook toegestaan opgewekte en ongebruikte kWh’s te verkopen aan het energiebedrijf. Dat heet terugleveren en daarvoor wordt gebruik gemaakt van een teruglevermeter.

Aanmelden als energieleverancier

U bent wettelijk verplicht zich aan te melden als energieleverancier op www.energieleveren.nl. Dit traject verzorgen wij kosteloos.

Bent u benieuwd wat uw Vve met een zonnestroomsysteem kan besparen? Neem contact op en wij helpen u graag met uw vragen.