Subsidies

EIA Subsidie 2019

Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen beschikbaar. De Energie-investeringsaftrek (EIA) levert een fiscaal voordeel bij uw investering in zonnepanelen. De meeste agrariërs hebben een eenmanszaak, maatschap of vof. Dan betaalt u bij een goed jaar maar liefst 52% inkomstenbelasting. Logisch dat u dan zoekt naar manieren om de belastingdruk te verlagen. Een investering in zonnepanelen is dan erg interessant. EIA geeft u een aanzienlijk belastingvoordeel en kan het rendement op uw investering in zonnepanelen een stuk aantrekkelijker maken.

Wat is EIA?

De Energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst. Zonnepanelen bezitters mogen eenmalig 45% van de totale investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Naast EIA mag u de ‘gewone’ Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

Subsidie voor zonnepanelen

Heeft u een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80A (kleinverbruikersaansluiting) en investeert u in minimaal 25 kW aan zonnepanelen – dit zijn ongeveer 90 panelen – dan komt de investering in aanmerking voor EIA. In 2019 mag u over de hele installatiekosten 45% ten laste brengen van uw winst. Voor 2019 is hiervoor door de overheid een budget van € 147 miljoen beschikbaar gesteld.

EIA: nieuw in 2019

In 2019 mag u over de hele installatiekosten 45% ten laste brengen van uw winst. Om in aanmerking te komen voor deze extra aftrek moet u binnen drie maanden na de koop van de zonnepanelen een aanvraag indienen. Schone-Energie B.V. kan u adviseren bij deze aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder.

Meer informatie is te vinden op:

De website van de RVO

De website van de BELASTINGDIENST

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Naast de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u ook gebruik maken van de
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van eventuele andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar van aanschaf van zonnepanelen.

Wat komt er nog meer in aanmerking voor KIA?

Naast zonnepanelen komen alle investeringen in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming in aanmerking. Het is slim om met uw boekhouder te overleggen welke investeringen u wanneer doet. Soms is het beter om een investering naar voren te halen, maar het kan ook juist lonen om een investering later te doen.

Tabel KIA 2019

Om te bereken welk bedrag u mag aftrekken van uw winst, neemt u het totale investeringsbedrag in een jaar.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
< €  2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150

> € 318.449 

0%

Bron: Belastingdienst.nl

Combineren met andere regelingen

Als u zonnepanelen hebt aangeschaft mag u KIA combineren met andere regelingen, zoals EIA. Het rendement op de investering in zonnepanelen wordt daarmee nog aantrekkelijker.

Bent u benieuwd wat u met een zonnestroomsysteem kunt besparen? Neem contact op en wij helpen u graag met uw vragen.