Schone-Energie BV lid van Holland Solar

Schone-Energie BV lid van Holland Solar

Mooi nieuws op deze zonnige dag! We zijn officieel lid van Holland Solar, sinds 1983 dé branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector. In ons bijgesloten nieuwsbericht vertellen wij je er graag iets meer over.

Wat doet Holland Solar?

Holland Solar zorgt als branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector voor een goede en eerlijke markt, een duidelijke stem naar de overheid en goede afspraken over kwaliteit en veiligheid. Ook zorgt de vereniging voor voorlichting en promotie van zonne-energie en zonnepanelen. Mooi, want hoe meer mensen zelf stroom opwekken, hoe minder CO2-uitstoot!

Belangrijke punten waar de vereniging zich de komende tijd mee bezighoudt zijn de salderingsregeling, subsidies, importheffingen op zonnepanelen, het klimaatakkoord, gebruik van landbouwgrond voor zonneparken en gemeentebeleid.

Hoe word je lid?

Niet iedereen kan lid worden van Holland Solar. Als bedrijf moet je minimaal 1 jaar actief zijn in de zonne-energiesector en een financieel gezond bedrijf zijn. Een ledencommissie heeft besloten dat wij een perfecte aanvulling zijn. Goed nieuws!

Wat gaan wij doen als lid van Holland Solar?

Als lid van Holland Solar gaan we opkomen voor jouw belangen. Dat wil zeggen dat we aanschuiven bij vergaderingen, meebeslissen over belangrijke onderwerpen en zelf voorstellen kunnen doen voor agendapunten.

Samen met de andere leden doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat zonne-energie een mooie toekomst heeft. Zo kunnen we straks bijvoorbeeld al op een vroeg moment meepraten over de nieuwe terugleversubsidie of over de kwaliteits- en veiligheidseisen van zonnepanelen.

Wat ga jij als klant merken?

In principe merk je er niets van. Jouw zonnepanelen blijven uiteraard  gewoon zonne-energie opwekken. Maar ondertussen biedt ons lidmaatschap veel voordelen, denk aan:

  • Je hebt de zekerheid dat we een betrouwbare partner zijn met een duurzaam hart.
  • We komen op nationaal en internationaal niveau op voor jouw belangen, in Den Haag en in Brussel.
  • We onderhouden via Holland Solar contacten met de overheid en de politiek, met kennis- en onderzoeksinstellingen, met de media, met (collega)koepel- en brancheverenigingen en met consumentenorganisaties. Zo weten we wat er speelt.
  • We schuiven aan bij discussies over belangrijke zaken, zoals de salderingsregeling en de terugleversubsidie. Ook praten we graag mee over de toekomst van de energiemarkt
  • Holland Solar is de oprichter van stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Deze stichting is opgericht om te zorgen voor goede, milieuvriendelijke verwerking van jouw zonnepanelen en omvormer, aan het einde van de levensduur. Wist je dat de leveranciers van onze zonnepanelen en omvormers dit al doen? Groen geregeld!

Nederland sneller duurzaam maken

Ons lidmaatschap van Holland Solar geeft ons de mogelijkheid om een stapje extra te zetten. Zo kunnen we Nederland sneller duurzaam maken en zorgen we voor meer kwaliteit en veiligheid in de branche.

De afgelopen maanden en ook de komende tijd heeft Holland Solar intensief contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en de Tweede Kamerleden over de salderingsregeling. Net als Holland Solar zijn wij voor snelle duidelijkheid over de nieuwe terugleversubsidie en de overgangsregeling voor iedereen die nu al zonnepanelen heeft.

Zie hier onze bedrijfspagina.