Prinsjesdag | Hogere energierekening bedrijven: meer betalen voor opslag duurzame energie (ODE)

Prinsjesdag | Hogere energierekening bedrijven: meer betalen voor opslag duurzame energie (ODE)

Bedrijven gaan ten opzichte van particuliere verbruikers vanaf 1 januari 2020 twee derde deel van de ODE betalen, dat is nu maar de helft.

Groot energieverbruik
De ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas die dient ter financiering van de met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) samenhangende kasuitgaven. De opbrengsten van de ODE vloeien naar de algemene begrotingsmiddelen. 

De tarieven voor de ODE stijgen de komende jaren. Ze gaan met name omhoog voor bedrijven met een groot energieverbruik. Het kabinet vindt namelijk dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren. Daarom gaan bedrijven meer bijdragen. Tot op heden is bij de tariefstelling van de ODE steeds het uitgangspunt gehanteerd dat de helft van de lasten neerslaat bij huishoudens, en de andere helft bij bedrijven. Het kabinet stelt nu dus voor de tarieven zo vast te stellen dat 33 procent van de lasten neerslaat bij huishoudens, en 67 procent  bij bedrijven. 

Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met 100 euro. Bedrijven krijgen door het verschuiven van de ODE juist een hogere energierekening.

©️ Solar magazine door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas