Liander: ‘Zonneparken slimmer aansluiten zorgt voor extra netcapaciteit, 6 gigawattpiek in 5 jaar op komst’

Liander: ‘Zonneparken slimmer aansluiten zorgt voor extra netcapaciteit, 6 gigawattpiek in 5 jaar op komst’

Liander gaat duurzame energiesystemen zoals zonneparken slimmer aansluiten. Hierdoor kunnen aanvragen van onder meer zonneparken sneller worden gerealiseerd.

Een scenario waar de netbeheerder rekening mee houdt, is dat de komende 5 jaar het vermogen aan zonne-energie in het verzorgingsgebied van Liander (red. onderdeel van netwerkbedrijf Alliander) groeit naar 6 gigawattpiek. Dat is 6 keer meer dan er momenteel in totaliteit op het elektriciteitsnetwerk van Liander is aangesloten.

Waar redundantie nu de standaard is – concreet betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn, waardoor bij een storing het elektriciteitstransport sneller hersteld kan worden en onderhoud aan het net mogelijk is zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten – wil men dit in de toekomst beperken. Als het gaat om een aansluiting met alleen opwek, kan een klant vanaf nu vrijwillig kiezen om tijdelijk te worden afgeschakeld bij een storing of onderhoud. Hierdoor kunnen opwekkers als zonneweiden en windparken veel sneller worden aangesloten.

Liander heeft berekend dat zonneweides op jaarbasis minder dan 1 procent van de tijd worden onderbroken door een storing of onderhoud. Het aanbieden van de mogelijkheid om tijdelijk te worden afgeschakeld bij een storing of onderhoud gaat gebeuren bij aansluitingen van 0,16 tot 2 megawattpiek.

In 2018 heeft Liander meer dan 300 van dit soort aanvragen binnengekregen. Daarvan zorgt circa 10 procent voor capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk.

De netbeheerders zijn momenteel in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te onderzoeken of deze wijze van slimmer omgaan met de redundantie ook uitgebreid kan worden naar de koppeling met het hoogspanningsnet. Hier wordt op dit moment vanuit de elektriciteitswet een grote mate van redundantie vereist. Die houdt het op vergelijkbare manier slimmer inzetten van de transformatorcapaciteit naar het hoogspanningsnet tegen.

Als ook hier op termijn vanuit wet- en regelgeving meer flexibiliteit in de vereiste redundantie ontstaat, kan dit ook worden toegepast voor het slimmer aansluiten van grotere zonneweides en windparken. Liander is daarnaast ook in gesprek met de vele initiatiefnemers en gemeenten om te kijken hoe deze plannen goed kunnen worden ingepast in de elektriciteitsnetten om zo de verduurzaming van de energievoorziening verder te faciliteren.

Het juiste moment is aangebroken voor de aanschaf van zonnepanelen. Met de huidige salderingsregeling gaat u fors minder betalen aan uw energieleverancier en gaat u op korte termijn verdienen met de opwek van uw eigen energie.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak met één van onze erkende adviseurs om bij u op locatie een offerte op maat te bespreken.

©️ Solarmagazine door Edwin van Gastel