Kosten en financiering

Investeren in zonnepanelen, verstandiger dan sparen

Een investering in zonnepanelen loont zich al snel. De daadwerkelijke potentie verschilt, dat ligt bijvoorbeeld aan de ligging van het dak t.o.v. de zon, de hoek van instraling en het aantal zonuren per jaar.

‘Over het algemeen geldt dat de initiële investering in zonnepanelen binnen 7-8 jaar terugverdiend wordt door de besparing op de elektriciteitsrekening.’

Belangrijke pijler bij deze berekening is de prijsstijging van de energieprijs. De prijs die u betaalt voor stroom uit uw zonnestroom-installatie staat vast voor minimaal 25 jaar. Immers, na de initiële investering zijn de vervangingskosten voor de omvormer na 15- 20 jaar de enige kosten. Het is dus eenvoudig om de prijs die u betaalt per kilowattuur voor stroom geproduceerd door uw zonnepanelen te bepalen; de totale investering / totale opbrengst aan kilowattuur in de 25 jarige levensduur.

Voor een standaard installatie met 10 panelen kost het opwekken van uw eigen energie circa € 0,10 per kilowattuur. Dit is dus beduidend lager dan de huidige elektriciteitsprijzen. Het prijspeil in Nederland ligt anno 2019 rond de 22 cent per kilowattuur.

Terugverdientijd

Het begrip terugverdientijd is een waardevolle methode om te bepalen wanneer een investering zichzelf heeft terugverdiend. De totale opbrengsten zijn dan gelijk aan het totaal aan investeringen. Voor zonnepanelen die op daken met een zuidoost tot zuidwest oriëntatie liggen geldt dat de terugverdientijd in Nederland tussen de 7 en 8 jaar ligt. Voor daken die meer oost of west georiënteerd zijn geldt dat de terugverdientijd langer wordt.

Alleen het begrip terugverdientijd geeft echter een te beperkt inzicht in het rendement van de investering. De directe besparingen per jaar op de energierekening, de kosten per opgewekte kilowattuur, en de opbrengsten na de terugverdientijd worden bijvoorbeeld niet in beschouwing genomen. Dit terwijl dit wel relevante begrippen zijn om te bepalen of de investering voor u zin heeft. Uw zonnepanelen installatie gaat immers minstens 25 jaar mee.

Mogelijkheden voor financiering

Niet genoeg spaargeld of wilt u dat liever aan iets anders besteden? Geen nood, er zijn verschillende, goede financieringsmogelijkheden! Zo kunt u de investering in zonnepanelen financieren met een lening. Er zijn verschillende mogelijkheden en instanties. Hieronder staan de belangrijkste leningen op een rijtje! Komt u er niet helemaal uit? Onze adviseurs helpen u graag verder en informeren u over het aanvragen van een lening.

Duurzaamheidslening

Een Duurzaamheidslening wordt verstrekt door uw gemeente of provincie vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Niet iedere gemeente heeft deze lening beschikbaar. SVN bepaalt of u in aanmerking komt voor een lening met korting op de rente.

Meer informatie