Heb ik een bouwvergunning nodig?

In principe hoeft u voor het installeren van zonnepanelen geen vergunningen aan te vragen. Het ministerie van VROM heeft een korte lijst voorwaarden opgesteld waaraan het systeem moet voldoen. Gemeenten mogen geen aanvullende eisen stellen, zolang uw systeem aan deze regels
voldoet:

Komen de zonnepanelen op een schuin dak, dan geldt dat:

  • het zonnepaneel niet mag uitsteken en dus binnen het vlak van het dak moet blijven.
  • het zonnepaneel direct op het dak gemonteerd moet worden.
  • de hellingshoek van het paneel niet mag afwijken van de hellingshoek van het dak. De hellingshoek mag dus niet aangepast worden door montagesystemen.

Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan geldt dat:

  • het zonnepaneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als die hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.