BTW-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

BTW-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

 • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
 • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

De kosten voor de kantine en andere horeca gerelateerde uitgaven vallen niet onder deze regeling. Voor horeca blijven de btw regels gelden zoals deze ook in 2018 van toepassing zijn.

Wijziging opgenomen in Belastingplan 2019

Het kabinet heeft de verruiming van de btw-sportvrijstelling opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. Het voorstel tot verruiming van de BTW-sportvrijstelling is op 5 november in de Kamer besproken. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Aanvraagcriteria

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie gefactureerd worden.
 • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door de Specifieke Uitkering Sport.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

SBI-code

Of een organisatie een amateursportorganisatie is wordt gecontroleerd aan de hand van de SBI-codes. Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1, zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten:

 • 93.13
 • 93.14.6
 • 93.19.1
 • 93.19.3
 • 93.19.4
 • 93.19.5

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd. Welke dit zijn leest u in de bijlage.

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)

Tot 7 december 2018 was het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regeling Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS) bij RVO.

Vanaf 2 januari 2019 kunt u voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. 35% (20% + 15% aanvullend) van de kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie wordt vergoed. In de bijlage staat welke maatregelen 15% aanvullende subsidie kunnen krijgen.

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten op arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaard subsidie is 20%, maar een LED armatuur dat voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd.  

Subsidie aanvragen

Het online aanvraagformulier voor de subsidieregeling voor amateursportorganisaties vindt u op deze pagina vanaf 2 januari 2019. Gemeenten kunnen de Specifieke Uitkering Sport sinds 15 oktober 2018 aanvragen.

Subsidieaanvraag voorbereiden

 • Let erop dat aanvragen voor subsidies lager dan € 5.000 worden niet gehonoreerd. Een organisatie kan per kalenderjaar maximaal € 2,5 miljoen aanvragen.
 • Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. Daarom verspreiden we voor 2 januari 2019 geen voorbeeld van het aanvraagformulier.
 • Het doen van een volledige aanvraag kost u gemiddeld een uur.
 • U kunt tussendoor uw aanvraag opslaan en later verder gaan.
 • Denk vooraf na over:
  • De keuze om vooraf of juist achteraf subsidie aan te vragen.
  • De keuze of u investeringen doet op het gebied van energiebesparing of toegankelijkheid (artikel 6 regeling).
 • Zorg dat u vooraf zoveel mogelijk benodigde informatie en documenten bij de hand hebt:
  • Contactgegevens van de aanvragende organisatie, evt. begeleid door een intermediair.
  • Bankgegevens en de SBI-code(s) van de aanvragende organisatie.
  • Scan van een recent bankafschrift.
  • Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Welke kosten u heeft gemaakt of gaat maken. Deze kosten worden onderbouwd met facturen, offertes en/of betaalbewijzen. Zie ook: Eisen aan facturen en offertes.
  • Scans van facturen, offertes en/of betaalbewijzen van uw kosten, gesteld op naam van de aanvragende partij.
 • Heeft u een printer en scanner? In de laatste stap moet u het formulier printen, ondertekenen, scannen en uploaden. U mag ook een digitale foto gebruiken.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak met één van onze erkende adviseurs om bij u op locatie alle regelingen met betrekking tot subsidie-aanvragen te bespreken.