Boerderijen / Agrariërs

Wat kunnen zonnepanelen u als agrariër opleveren?

Meestal beschikken agrarische bedrijven over minstens één dak (of een strook grond) met een gunstige ligging voor het opwekken van zonnestroom. Aangezien deze bedrijven gedurende het gehele jaar veel stroom gebruiken, stappen steeds meer agrariërs over op zonnepanelen. Dankzij het grote dakoppervlak vallen de kosten voor de installatie van zonnepanelen vaak mee. In combinatie met de belastingvoordelen en subsidieregelingen voor zonnepanelen voor agrariërs levert dit een interessant rendement op.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van diverse subsidies en investerings-/aftrekposten bij de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers:

  • SDE+ Subsidie: de Stimulering Duurzame Energie Productie levert voor een periode van 15 jaar een opweksubsidie, door middel van een vergoeding voor elke kilowattuur die wordt opgewekt. Het maximale basisbedrag voor 2018 is € 0,13/kWh. Voorwaarde hierin is dat u een grootverbruikersaansluiting heeft; groter dan 3×80 Ampère.
  • ISDE Subsidie voor ondernemers: de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor ondernemers richt zich op energiebesparende maatregelen en is o.a. toe te passen op zonneboilers. Voor 2018 is het totale subsidiebudget verhoogd naar € 100 miljoen.
  • Energie investeringsaftrek (EIA): ruim 54,5% van de investering kan hiermee worden afgeschreven op de fiscale winst. Deze regeling geldt voor zowel zonnepanelen als zonneboilers. Dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving! In totaal is voor 2018 € 147 miljoen euro beschikbaar gesteld.
  • KIA – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: voor een investering in zonnepanelen tussen de € 2.301,- en € 312.176,-.

Vraag onze adviseurs naar de zeer interessante subsidiemogelijkheden!

Zie hier de uitgevoerde projecten