Aandeel duurzame energie groeit naar 7,3 procent

Aandeel duurzame energie groeit naar 7,3 procent

Het aandeel groene energie in het totale energieverbruik is dit jaar gegroeid van 6,6 procent naar 7,3 procent, blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl. Er werd vooral meer stroom geproduceerd met zonnepanelen.

De productie van zonnepanelen steeg met 50 procent in 2018. Dit was te danken aan de groei van het aantal zonnepanelen. De hoeveelheid groene stroom uit windmolens bleef nagenoeg gelijk, blijkt uit de data.

De stroomproductie door het bijstoken van biomassa steeg verder met ruim 20 procent doordat er meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Biomassa is nu goed voor 5 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland.

Aandeel in stroomverbruik groter

Het aandeel duurzame stroom in het totale elektriciteitsverbruik, één onderdeel in het energieverbruik, is gestegen van 15 naar 17 procent.

De totale productie van energie uit hernieuwbare bronnen steeg van 140 petajoule naar 154 petajoule, omgerekend respectievelijk 6,6 procent en 7,3 procent van het energieverbruik.

Energieopwek.nl is opgericht vanuit het Energieakkoord door een reeks partijen in de energiesector zoals Netbeheer Nederland en TenneT.

Het juiste moment is aangebroken voor de aanschaf van zonnepanelen. Met de huidige salderingsregeling gaat u fors minder betalen aan uw energieleverancier en gaat u op korte termijn verdienen met de opwek van uw eigen energie.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak met één van onze erkende adviseurs om bij u op locatie een offerte op maat te bespreken.

©️ Nu.nl